Ing. Arch. Vladimíra Středová

Ceník služeb

Cena projektových prací je stanovována u rodinných domů především dle odhadované nákladovosti zadané stavby v závislosti na individuálních požadavcích investora, charakteru zadávané stavby, místních podmínkách stavby a předpokládané náročnosti projektových prací.

U interiérového poradenství, návrhů a barevného designu interiérů je stanovena individuálně nebo hodinovou sazbou.

U bytových domů a jiných větších staveb je cena projektových prací stanovována na základě Honorářového řádu České komory architektů.

Cena vychází procentuálně z odhadu nákladů na stavbu. U rodinných domů je vyčíslena z hodnoty 4.500,-Kč/ m3 obestavěného prostoru domu, běžně v rozmezí 2,5 – 5%.

Poznámka:
Cena projektových prací běžného rodinného domu ve spádové oblasti sídla (okr. Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou) se pohybuje v rozpětí 80 - 150.00,- Kč (projekt pro stavební povolení v rozsahu pro realizaci stavby).

Ing. arch. Vladimíra Středová, E-mail: stredova@centrum.cz, Tel.: 732 720 479
Ondřej Ludvík © 2011